megosztás:  

Belépés
Regisztráció
Elfelejtett jelszó

Információk

Vásárlói tájékoztató

Általános szerződési feltételek
Új termékek


 Strandtáska, napozótakaró
 5 féle verzióban,
 különleges egyéniségeknek!
 Akár egyedi igény alapján is!!


 

  Babaszoba csodálatos
  textilei:
  babaágynemű, textilképek,
  díszpárna, falvédő, fejvédő,
  zsebes falvédő,  baldachin,
  vállfás pelenkatartó, dísz-
  párna,  babzsákpuff.

    


 Egyedi, különleges baba-
 ágynemű  a szavannán élő
 állatokkal.

 Bababútor első kézből
 A GYÁRTÓTÓL!
 5 féle kollekció közül válogathat!
 Kedvező, kihagyhatatlan
 beszerzési forrás!


Kezdő oldal | Gyerekbútorok | Mesés gyerekszoba | Megrendelés menete | Megrendelőink írták | Galéria | Kapcsolat | Termékek bemutatása | Egyedi igényű rendelés feladása | Partnereink | Pályázat | Adatvédelmi szabályzat |

Adatvédelmi szabályzat


III. Adatbiztonság
Az ügyfél személyes adatait, biztonságos tárolását és kezelését a szolgáltató saját hatáskörén belül megfelelő technikai eszközök alkalmazásával biztosítja. A szolgáltató hatókörén kívül egyedül az ügyfél felel az adatok biztonságáért. Esetleges visszaélésekért és abból adódó károkért kizárólag az ügyfél felel. Chinook Design, a birtokába jutott adatokat kizárólag a megrendelések teljesítéséhez, illetve az ügyfél belegyezésével hírlevelek kiküldéséhez használja fel, azokat bizalmasan kezeli és semmilyen körülmények között nem adja tovább.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Fontos számunkra a nyitott és átlátható módon történő adatkezelés.
Az Ön jogainak védelme érdekében tájékoztatjuk arról, hogyan kezeljük és védjük az Ön személyes adatait.
Cégünk által üzemeltetett Chinook Design névü weboldalon az adatkezelés pusztán a termék megvásárlásához szorosan kapcsolódva jelenik meg (például számlázás, kézbesítés, szállítás, elektronikus fizetés, számlák könyvelésre továbbítása), ügyfeleink /vásárlóink adatait NEM TOVÁBBÍTJUK  harmadik személynek, aki az eredetitől eltérő célra használná (pl. marketing, direkt marketing, hírlevél küldés, nyereményjáték, promóció).

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1. Az adatkezelő és a személyes adatok
Az adatkezelő az a személy vagy szervezet, amelyik meghatározza a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit.
A jelen esetben az adatkezelő: Faunus-Plus Bt. 4474 Tiszabercel, Bercsényi u. 12.

Személyes adat minden olyan információ, amely Önre vonatkozik, és amelyből Ön azonosítható, például az Ön neve, e-mail címe, vagy telefonszáma stb….

2. Elérhetőségünk kérdések vagy problémák esetén
Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van, illetve ha az Önre vonatkozó adatok kezelésével kapcsolatban kifogása vagy aggályai merülnek fel, kérjük, hogy írjon nekünk a
info@chinookdesign. hu email címre.
A megkeresés beérkezése után haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot.

3. Az adatok forrása
Termékeink és szolgáltatásaink értékesítése, reklámozása kapcsán, különböző módokon juthatunk az Ön személyes adataihoz, elsősorban az alábbi módokon:
Közvetlenül Öntől
• Vásárlói szerződéses kapcsolat létesítése esetén ,
• Személyes, telefonos, vagy elektronikus (pl. emailen vagy a honlapunkon lévő formon érdeklődés
vagy kapcsolatfelvétel esetén,
• Közösségi oldalunkon való kapcsolat esetén.

4. Az adatok tárolásának helye
A személyes adatait elektronikusan a szerver üzemeltetője felügyeli, biztosítja, papír alapon pedig székhelyünkön, ill tárgyéven belül ámenetileg a megbízott könyvelőirodában őrizzük.

5. Az adatkezelések célja és jogalapja
Az adatkezelések céljáról és jogalapjáról lentebb az egyes adatkezeléseknél talál tájékoztatást. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes adatkezeléseknek egyidejűleg több célja és jogalapja is lehet.
Ezekben az esetekben az adatokat mindaddig kezeljük, amíg akár egyetlen jogalap is fennáll.

6. Az adatkezelések időtartama
Minden adatkezelésünkre irányadó, hogy az adatok kezelésének, illetve megőrzésének idejét az adatkezelés célja határozza meg.
Ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, akkor az adatokat az ügyfélkapcsolat fennállása alatt, majd a szerződés vagy az ügyfélkapcsolat megszűnése után az általános elévülési ideig, azaz 5 évig kezeljük.
Ha az adatkezelés az Ön beleegyezésén alapszik, akkor az adatokat addig kezeljük, amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását vagy ha az adatkezelés célja ennél korábban megvalósul és nincs további adatkezelési cél, akkor a cél megvalósulásáig.
Bármely esetben azonban, ha jogszabály kötelezővé teszi számunkra egyes dokumentumok megőrzését, akkor az azokban foglalt személyes adatokat az adott jogszabályban előírt megőrzési idő alatt tároljuk. Ezekben az esetekben a jogszabályi kötelezettségünk teljesítése az adattárolás jogalapja függetlenül attól, hogy az adott adatkezelésre más jogalap fennáll-e.
Ilyen jogszabályi előírást tartalmaz többek közt
• a számviteli törvény(azaz a 2000. évi C. tv.) az ún. számviteli bizonylatokra (pl. számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, stb.), melyeket 8 évig vagyunk kötelesek megőrizni, illetve
• az adózás rendjéről szóló törvény (azaz a 2017. évi CL. tv.)az adóügyi bizonylatokra, melyeket az adó megállapításához való jog elévüléséig kell megőriznünk.

7. Az adatok címzettjei
Az adatok nem hozzáférhetőek bárki számára. Adatfeldolgozást családi vállalkozásunkon belül végezzük.
A személyes adatok közlése szigorúan a fent felsorolt célok eléréséhez szükséges és ésszerű mértékre korlátozódik.
Adatait nem adjuk tovább marketingcélokból a felsorolt címzetteken kívül álló külső felekkel.
Az Ön személyes adataihoz kizárólag azoknak a mindenkori munkaköröknek a betöltői és az őket ellenőrző vagy felügyelő döntéshozói vagy –előkészítői szintek egyes munkaköreinek betöltői jogosultak hozzáférni, akiknek a munkája az adott adatkezelés céljának megvalósításához szükséges. Ezek a munkatársak kizárólag a szükséges hozzáférés elve szerint, a minimálisan szükséges mértékben férnek hozzá az adatokhoz.
Belső eljárási és szervezeti intézkedésekkel törekszünk arra, hogy az Ön adatainak védelme minden üzleti folyamatunkban következetesen érvényesüljön.
Harmadik feleknek elsősorban az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében továbbítunk adatokat, egyes esetekben pedig azért, hogy jogi kötelezettségeinket teljesíthessük, pl. egyes hatóságok által kötelezően előírt adatszolgáltatások esetén.
Adatokat továbbíthatunk különösen az alább felsorolt címzetteknek, illetve az egyes adatkezeléseknél megadott további címzetteknek:
• Könyvelő irodai, pénzügyi, számviteli, könyvelési, kontrolling tevékenységet végzők számára;
• Bíróságok, hatóságok, helyi és központi államigazgatási szervek, amennyiben erre jogszabály feljogosít vagy kötelez minket;
• Együttműködő partnereink – futárszolgálat , posta - ,  akik részt vesznek az adatkezeléssel járó szolgáltatás teljesítésében.

8. Az Ön jogai
Önt az adatkezeléssel kapcsolatban az itt felsorolt jogok illetik meg. Ezeket a jogokat Önnek 2018. május 25-étől a GDPR (azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) illetve a magyar adatvédelmi törvény (rövidítve Infotv., azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) biztosítja. 

A hozzáférés joga:
Ez lényegében tájékoztatást jelent arról, hogy milyen adatokat, miért és hogyan kezelünk Önről.
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy magukhoz a személyes adatokhoz és a kezelésükkel kapcsolatos valamennyi lényeges információhoz hozzáférést kapjon. Ilyen információk pl. az adatkezelés céljai, az érintett adatok kategóriái és az Ön jogai.
Ön továbbá jogosult arra, hogy másolatot kapjon a kezelt személyes adatokból.

A helyesbítés joga:
Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Szükség esetén kérheti továbbá a hiányos személyes adatok kiegészítését.
A hozzájárulás visszavonásának joga / törlés joga:
Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, akkor Önnek joga van arra, hogy bármikor visszavonja azt és arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat. Ez a jogosultság nem vonatkozik olyan adatkezelésekre, amik nem az Ön hozzájárulásán alapulnak. Az adatkezelések jogalapját lentebb minden esetben feltüntetjük.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést. Ez azt jelenti, hogy a korlátozott adatokat csak tárolhatjuk, de más módon csak az Ön hozzájárulásával vagy egyes törvényi esetekben használhatjuk fel. Az adatkezelés korlátozását többek közt akkor kérheti, ha vitatja az adatok pontosságát és kéri ezek ellenőrzését, vagy ha jogellenesnek tartja az adatkezelésünket, de Ön ellenzi az adatok törlését és e helyett a kezelés korlátozását kéri.

Adathordozhatósághoz való jog:
Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, vagy szerződés teljesítésével függ össze, Ön jogosult arra, hogy az adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. PDF vagy Word) megkapja és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ön továbbá jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok közvetlen továbbítását.

A tiltakozás joga:
Kérjük, hogy ezt a bekezdést a tiltakozás jogáról fokozott figyelemmel olvassa el.Ha az adatkezelés egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen. Ekkor az adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Panasztétel joga:
Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más adatvédelmi jogszabályt, javasoljuk, hogy elsőként velünk lépjen kapcsolatba annak érdekében, hogy felvetését minél gyorsabban és hatékonyabban megválaszolhassuk.
Amennyiben nem kíván velünk kapcsolatba lépni, sérelem esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A Hatóság elérhetősége:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: (06-1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

9. A tájékoztató módosításai és elérhetősége
Ezt a tájékoztatót bármikor frissíthetjük, ha valamilyen okból pontosításra vagy kiegészítésre szorul. A tájékoztató keltét a dokumentum alján szereplő dátum határozza meg. A kiegészítések és módosítások a frissített tájékoztató közzétételével azonnal hatályba lépnek.
A közzétételre honlapunkon kerül sor. Javasoljuk, hogy időről-időre tanulmányozza át a tájékoztatót annak érdekében, hogy értesüljön az Önt érintő változásokról.

Érvényesség kezdete: 2018. május 25.


Vissza a lap tetejéreKezdő oldal | Gyerekbútorok | Mesés gyerekszoba | Megrendelés menete | Megrendelőink írták | Galéria | Kapcsolat | Termékek bemutatása | Egyedi igényű rendelés feladása | Partnereink | Pályázat | Adatvédelmi szabályzat |
2010 - Chinook Design - Minden jog fenntartva!
Dev by: z404